Innovation og krativitet

Logbog for håndværk og design undervisning fredag d. 30. august 2019.

Til undervisningen i dag læsete jeg artikelen, Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsundervisning, af N. Nybye & A. Rasmussen der omhandlet de 4 dimensioner af at undervise i innovation.

De 4 dimensioner er:

  • Handling = Det at kunne udføre dine tanker i virkeligheden, det vil sige håndværket.
  • Kreativitet = Det at få nye ideer der videreudvikler og/eller løser et problem.
  • Omverdensforståelse = Det at have en forståelse for økonomi og marked. Dette er den entreprenante dimension.
  • Personlig indstilling= Det at have tiltro til ens egne evner og ture at fejle.

Med disse 4 dimensioner er det vigtigt at de er med i alle trin i undervisningen og videns fladen bare bliver støre, som kan ses på modellen neden under.

N. Nybye & A. Rasmussen, Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsundervisning

I forhold til min egne evner vil jeg sige at jeg er mest ferm i forhold til kreativitet og handling. Min personlig indstilling er også blevet bedre inde for de sidste par år, men jeg skal øve mig på det og omverdensforståelse, hvilket jeg syndes er svært og det bliver også rigtig svært at videregive til eleverne.

Jeg tror jeg vil klassificer mig selv som kreativ og ikke innovativ. I innovation skal du videreudvikle og idegenerer en masse, og blive i den fase længer tid ind med kreativitet. Når jeg for en ide er den helt udformet og løser ofte et problem og videreudvikler, men jeg kan ikke fremtvinge det med brainstorms og har svært ved at ændre det efter jeg har fået ideen. Et eksempel på en kreativ, men ikke innovativ ting er for eksempel dagens opgave.

Opgave lød: I skal i par lave et etui til en særlig ting til en særlig person. I må kun bruge stof, garn, tråd og pap og i har kun 60 min til det.

Som kan ses på billederne ovenover valgte Rikke og jeg at leve et sutteetui til hindes kommende barn. Denne ide kom til mig som det første og da vi ikke havde lang tid blev vi ikke i idegenereringsfasen. Hvis vi havde været innovative, ville vi havde lavet afprøvninger for at se hvilken strøelse ville være bedst eller hvordan vi vil kunne havde lave lukningen en smugle minder.

Jeg synes at kreativitet er et vigtigere ord ind innovation når det kommer til et praktisk-musisk fag som håndværk og design. Men jeg kan godt forstå at der måske er behov for en sådan tilgang til det nye fag, hvis man tænker på at både sløjt og håndarbejde var fag hvor man skulle følge en opskrift. Jeg har slev gået på en skole hvor vi kunne lave lige hvad vi ville, og derfor har jeg ikke tænkt over fagets rødder og hvordan der måske er behov for at stukturer den kreativitet man har inkluderet i faget. Dette er bare mine egner tanker og jeg vil meget gerne snakke vider med Bolette om det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *