HD1 -Håndværk, læring og design

Kort beskrivelse af modulet fra studieordningen

I dette modul opnår den studerende grundlæggende håndværksmæssige færdigheder, viden og kompetencer igennem arbejdet med forskellige materialer og designprocesser, hvor der er fokus på idéudvikling, personligt udtryk, fagterminologi og kommunikation. Materialers anvendelse og beskaffenhed indgår som grundlag for de håndværksmæssige teknologier, som den studerende tilegner sig. Gennem materielt og kropsligt funderede læreprocesser får den studerende erfaringer med håndværksmæssige teknologier og funktionsanalyse, materialer, formsproglige virkemidler og viden om form, farve og komposition. Designprocesser anvendes i forbindelse med udvikling af produkter til krop og rum, og udgangspunkt for fremstillingen findes i den nære materielle kultur. Designprocesser dokumenteres løbende, og der arbejdes med forskellige former for præsentation, iscenesættelse, formidling og evaluering af både proces og produkt.

Modulets indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen. Den studerende opnår kompetencer i kreative, æstetiske læreprocesser og de særlige vilkår, som gør sig gældende for undervisning i et værkstedslokale, vægtes i form af klasseledelse og anvendelse af undervisningsdifferentiering.


Selvstudier

Dette modul ligger på mit 5. semester, hvor jeg har et studeophold på Bath Spa Universitet i England og derfor har jeg valgt at lave selvstudier over sommeren. Jeg vil lave en blanding af projekter i stof og træ, jeg vil dokumenter i min portfolio, med nogle refleksioner. Derudover vil jeg læse nogle kapitler af bogen “Håndværk og design – en fagdidaktik” af Hanne Schneider og Stig Pedersen. Denne læsning vil jeg dokumenter i min portfolio ved at lave refleksioner over hvert kapitel. Jeg læser og så nogle kapitler i “Håndværk og Design i fællesskab” af Mette Jørgensen.