ITEP: International Teacher Education Program

International linje

International linje er en ny studieretning på Institut for Skole og Læring, der igangsættes fra efteråret 2016. Linjen har til formål at give særligt dygtige og ambitiøse lærerstuderende mulighed for at styrke deres uddannelse ved at give den en markant international toning.

Som studerende på SOL’s Internationale linje vil man blandt andet

  • Forbedre dine sprogkundskaber (og fagsprogkundskaber) markant.
  • Se og opleve dit fag og din uddannelse fra et andet perspektiv, og få et nyt syn på egen uddannelse.
  • Opnå bedre forståelse af andre kulturers værdier, samt få blik for andre måder at arbejde og kommunikere på.
  • Få mulighed for at etablere netværk med fremtidigt betydningsfulde professionsrelationer til institutioner eller personer.
  • Øge din evne til at forstå og kunne kommunikere fordomsfrit med mennesker fra andre kulturer i dit kommende arbejdsliv.

ITEP-undervisning

I forbindelse med min ITEP- profil har jeg modtaget ekstra undervisning i: