Håndværk og design – et fag i værksteder

Dette er en refleksion på kapitel 5 ”Håndværk og design – et fag i værksteder” i H. Schneider og S. Pedersens bog Håndværk og design – en fagdidaktik fra Hans Reitzels forlag.

Mine egne tanker

Dette kapitel handler meget om indretningen af klasselokalet og de udfordringer der opstår når man indretter klasselokalet/klasselokalerne. Mange skoler har et klasselokale til sløjt og et til håndarbejde, der ofte ligger langt værk fra hinanden. Dette giver god mening i har hold til den gamle struktur og at holde det snavset sløjt lokale væk fra det rene håndarbejde lokale. I forhold til det nye fag håndværk og design syndes jeg stadig at der bør være to lokaler men ideelt set vil de ligge ved siden af hinanden, så man let vil kunne låne redskaber fra det andet lokale og måske ville man endda kunne lave en væg med vindue imellem så man som underviser vil kunne holde øje i begge lokaler på samme tid.

I kapitlet stiller de spørgsmålet ”Vil man skabe et neutralt rum, der udfordrer ved sin nøgenhed? Eller skal det nærme sig et raritetskabinet, som man kan gå på opdagelse i?”. For mig har det altid været mest inspirerende at have en masse materialer og redskaber omkring mig til at få inspiration fra. Jeg er så heldig at jeg er vokset op i et stort hus hvor vi havde et kreaværelse. I vores kreaværelse var alle vores materialer, som stod på deres plads, men man kunne se knivtangen, ståltråden og pappet. Det gjorde at jeg fandt på nye løsninger, og udfordret mine problemløsningsevner og det vil jeg gerne have i et håndværk og design klasse lokale.

Når det kommer til præsentation af inspirationsmateriale, afprøvninger, procesdokumentationer er det vigtigt at der er forskelige muligheder for at fremvise det. Det vil sige opslagstavler, digitale skærme, podier og andre opsatser, men også gerne forskelige steder på skolen og ikke bare i klasse lokalet. Jeg vil meget gerne have lov til at få forskellige steder på skolen hvor eleverne han udstille deres produkter og produktion, men for mig er det også vigtigt at de viser det til de andre elever så de kan blive inspireret.

Studiespørgsmål

  • Diskuter, hvad det vil sige, at et værksted på en gang må udtrykke autoritet og autonomi.

Jeg kende ikke ordet autonomi men Wikipedia definer det sådan: ”Autonomi er det ikke at være afhængig af andre eller at bestemme over egne anliggender, især om områder og institutioner som har en høj grad af uafhængighed uden dog at have fuld selvbestemmelsret.” og en autoritet er en form for magt en person eller instans har, hvis funktion hviler på evnen til at udøve denne magt.

Jeg mener naturligvis at der skal være regler for at arbejde i faglokalet. Der er mange maskiner og værktøjer der kn være farlige hvis eleverne ikke har respekt for lokalet, men jeg kan ikke lide at bruge ordet autoritært om lokalet. Eleverne skal have respekt for de ting der er i lokalet, men jeg vil gerne have at der er en mere autonomi tilgang til lokalet så der kan arbejdes med ideudvikling, eksperimenter, analyse og produktfremstilling. Både respekt for faglokalet og et autonomisk miljø er vigtigt for elevernes håndværksmæssige og design udvikling.

  • Overvej, hvordan undervisningens egne affaldstyper kan sorteres på delikat vis.

Jeg syndes at affaldssortering er en rigtig god ide. Jeg vil helst ikke have for mange skralde spande så det er for overskueligt men 5-6 stykker i det ene lokale og 5-6 stykker i det andet lokale syndes jeg er helt fint. I det lokale med de bløde materialer vil der skulle vare en til stofrester, en til garnrester, en til papir der stadig kan skrive/tegnes på og en til brugt papir, nok en til plastik og naturligvis en til rest affald. I de hårde materialers lokale vil der skulle være skraldespande til små stykker træ, metal stumper, måske snitte stumper til optænding af SOF’ens bålplads, og naturligvis også en til papir der stadig kan skrive/tegnes på, en til brugt papir og en til restaffald. Jeg syndes det er vigtigt at genbruge materialerne og de materialer vi ikke selv bruger skal på genbrugsstationen og ikke bare i skraldespanden sammen med alt det andet.

  • Hurtigskriv en erindring fra en situation, hvor du var novice i et værksted og lærte noget.

Jeg kan ikke rigtig huske et tidspunkt hvor jeg var en novice i et fysiks værksted. Jeg havde træ (sløjt) da jeg gik i børnehaveklasse og fik mit symaskinekørerkort, da jeg gik i 2 klasse. Jeg kan lidt huske min første oplevelse med at sy på en sy maskine, da jeg gik i 2. klasse. Vi skulle klippe et stykke firkantet stykke stof ud og sy et ansigt på midten af stoffet. Jeg han huske jeg ikke forstod hvorfor vi skulle lave sådan noget ubrugeligt nåde, men det fik vi besked på. Vores lærer Jette fortalte også om den eneste elev på skolen der ikke havde et symaskinekørerkort, da han syet ind i sin hånd mellem tommelfinger og pegefinger sådan at vores kontor dame måtte sprætte syningen op. Det jeg lærde ved at sy den første gang var et bruge børneindstillingen på fodpedalen og på længer sigt at sy ting jeg syndes om og kunne bruge. Jeg har stadig tøj jeg designet og produkterne i det lokale.

   

Jeg var så stolt at jeg har gemt min symaskine-kort i alle disse år og det første jeg nogensinde har syet, hvilket er en god reminder om at alle elever kan blive fantastiske hvis de bare bruger nok tid på deres håndværk.

  • Diskuter forholdet mellem lærerens personlige interesse for at blive dygtig til håndværk og design og hans eller hendes professionelle interesse for at blive dygtig til at undervise i håndværk og design. Oplist eventuelle dilemmaer.

Som lærer i håndværk og design syndes jeg det er vigtigt at man har personlig interesse for håndværk og design og man bør udfordre sig selv. Jeg regner med at bugen en del tid på at blive god til at arbejde med træ og jeg tror ikke jeg kan nå at blive ekspert på det på 2 år inden jeg bliver færdiguddannet derfor vil jeg komme til at have mine egne projekter uden for skole tiden. Jeg har en drøm om at give en form for fir lektier til mine elever. I de fri lektier er der en række opgaver de kan vælge imellem, men de kan også finde på ting selv, som skal være et hjemme projekt. Jeg tænker at de har 2 måneder og fremviser deres hjemmeprojekter og viser dem frem for klassen. I den forblindelse vil jeg også vise et af mine projektorer for at være en rollemodel for eleverne.

Opgaver på hjemmeprojektslisten kunne for eksempel være:

  • Find på et projekt du gerne vil og slev kan lave der hjemme.
  • Lav et halstørklæde eller sjal af fingerstrik. Se video her.
  • Fold et origami hjerte. Se video her (den er på Engelsk, men du kan se papiret hele tiden).
  • Lav et instrument af genbrugsmaterialer, som kan spille.
  • Find en sten og mal den. Få inspiration på denne video.

Min dygtighed i at undervise vil komme af at afprøve projektor til eleverne og med eleverne jeg tror at det er der jeg vil skulle gøre en stor indsats men jeg ved stadig ikke hvordan jeg vil gøre det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *