Mobning

Mobning

Hvad er dine første kommentere til lektionen? 

I dag har været rigtig spændene og yders vigtig. Det lader til at det med at skabe et godt klassemiljø fra starten er nøglen for at ingen skal føle sig usikker og begynde at mobbe. Jeg har selv aldrig observeret mobning, eller været i nogle fællesskaber hvor der blev mobbet, derfor har jeg svært ved at nikke genkendende til nogle af de ting vi har snakket om i dag og har taget folks oplevelser ind for at få en bedre forståelse på området.

Redegør 3 psykologiske begreber der var vigtigt i undervisen?

Social eksklusionsangst: Social eksekutionsangst er ikke det samme som social angst. Social angst er bygget på en socialpsykologisk forståelse om at mennesker er afhængige af sociale relationer. Der er ingen der har godt af at være ene borer på en øde ø. Social eksekutionsangst kaldes også longing for belonging. Social eksekutionsangst opstår når ens sociale tilhørsforhold er truet og under pres.

Det gamle paradigme om mobning: Det gamle paradigme om mobning fokuser på individet. Både mobberne og dem der bliver mobbet er problemet og det man skal fixe. Der er ofte noget i familien og hjemmelivet der kan forklare hvorfor et barn er som det er. Der bliver både snakket om for fint følegene børn der skal blive lidt mere hår hudet og ondebørn der ikke har lærd empati. Den store pionér inder for denne mobbe teori var Dan Olweus der brugte definitionen:

”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.”

Det nye paradigme om mobning: I det nye paradigme om mobning kigger man på de sociale processer i klassens kultur. Her er fokus på at det ikke er nogle i klassen der mobber, men grundet en dårlig kultur og usikkerhed er der nogle der får trang til at mobbe for at få en sikkerhed. Det vil altså sige at hvis man har en nultolerance politik og smider mobberne ud af klassen vil der sandsynligvis findes en ny mobber i klassen og muligvis et nyt offer. Noget af den forskning der er blevet lavet på området der støtter denne teori er eXbus af Helle Rabøl Hansen mf. Helle Rabøl Hansens definition på mobning lyder:

”Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er ”tvunget” til at opholde sig.”

Hvad har du i særlig grad hæftet dig ved i forbindelse med dagens undervisning?

Mobning er et udbred fænomen i den danske folkeskole om man skal som lærer være meget varsom på hvordan man håndtere det. Da jeg var til Stine Kaplan Jørgensens Ph.d. forsvar i ”Mobning og interventioner – positioneringsteoretiske analyser af gruppesamtaler med børn” fik jeg en form for afmagts følelse som jeg oplevede igen i dag. Der er jo mange tiltag og metoder til at arbejde med mobning, men det kan sagtens være at de i virkeligheden ikke hjælper og i værested fald forværre situation som det viste sig i Stine Kaplan Jørgensens Ph.d. Skolerne har også nedskrevet mobbepolitiker, men der er en del der bygger på det gamle paradigme, dog bliver man vel nødt til at følge dem selv om man ikke er enig i deres handlingsmetode.

Hvorfor er disse begreber vigtige?

Begreberne er to måder at se mobningen på som stadig er vel levende i folkeskolerne i dag. Det er vigtigt for mig at have styr på disse begreber for at kunne indgå i konstruktive samtaler med mine komme kollegaer. I forhold til mobning satser jeg på at kunne få meget støtte og sparring af mine kollegaer for jeg er ikke klar på at lave et handlingsplan efter denne time.

Hvad inspirerer det dig til at gøre – som studerende og som kommende lærer?

Jeg vil meget gerne arbejde med det nye paradigme, da jeg tror på at det er den mest grundige metode for at forhindre eller stoppe mobning i en klasse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *