Introduktion til modulet og det psykologiske felt

Introduktion til modulet og det psykologiske felt

Hvad er dine første kommentere til Lektionen? 

Personligt skal jeg virkelig holde tungen lige i munden og følge med. Jeg har aldrig selv haft psykologi før og jeg følger mig lidt hæftet af. I forhold til det faglige syndes jeg det er meget spændene med det spændingsfelt der er i studieordningen, hvor vi både skal kigge på individet og fællesskabet. Jeg er nok selv mest til pas med at arbejde med grupper og klasse miljøer, men derfor bliver det også meget spændene at arbejde med eleverne på individ-niveau.

Redegør 3-5 psykologiske begreber der var vigtigt i undervisen?

Indlærings- og adfærdspsykologi: Indlærings- og adfærdspsykologi bliver også kaldt behaviorismen. Indlærings- og adfærdspsykologi fokus på et individs ydre adfærd. I denne tankegang er det stor vægt på ydre belønning og afstraf (pisk og gulerod).

Humanistisk psykologi: Er en mere filosofisk til gang til psykologi og har forbindelser til eksistentialisme. Humanistisk psykologi tænker også på behov og et af dets værktøjer er Maslows behovspyramide, hvor man ikke kan opnå det trin over hvis trinet/behovet under ikke er dækket.

Den psykodynamiske Teori: Den psykodynamiske Teori har signe rødder i Freud. I denne teori bliver der fokuseret en del på individets underbevidsthed og individers opvækst. Psykodynamiske teoretiker mener at det der er fortrængt, bøde af tanker og impulser, kan ved hjælp at hypnose og de frie associations metoder komme frem i lyset og først der kan man bearbejde et problem.

Hvad har du i særlig grad hæftet dig ved i forbindelse med dagens undervisning?

Der er mange psykologiske måder at løse eller se en bestemt situation og nogle af teorierne spiller ikke særlig godt med hinanden.

Hvorfor er disse begreber/opmærksomheder/spørgsmål vigtige?

De er vigtige da de giver en grundlæggende viden for 3 store psykologiske tankegane eller metoder.

Hvad inspirerer det dig til at gøre – som studerende og som kommende lærer?

Jeg ved ikke om jeg er blevet inspireret af undervisningen i dag eller af begreberne, men jeg syndes helt sikkert at humanistisk psykologi appeller mest til mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *