Socialisering i skolen -fokus på køn

Socialisering i skolen -fokus på køn

Hvad er dine første kommentere til lektionen? 

I dag var rigtig spændene og et emne jeg følte jeg kunne være med til. Hele debatten i mellem det naturvidenskabelige paradigme og det samfundsvidenskabelige paradigme er rigtig spændene i forhold til køn og jeg ser det som et spektrum far det ene til det andet hvor jeg nok ligger ret meget i midten, men hælder lidt over til det samfundsvidenskabelige paradigme, dog kan det altid ænder sig.

Redegør 3 psykologiske begreber der var vigtigt i undervisen?

At gøre en kategori: ”Kategorier er ikke noget, man bare er eller tilhører, men noget, man bliver ved at udføre bestemte handlinger. I denne forståelse trækkes blandt andet på den feministiske forsker Judith Butler, som har argumenteret ganske overbevisende for, at vi “gør” vores køn. Det er gennem de praksisser, vi udfører, at vi skaber os selv som kønnede væsener (Butler 1990). Man bruger også formuleringen “at gøre en kategori” (West & Zimmerman 1987,1995; Butler 1990), fordi man ønsker at understrege, at kategorien ikke er en egenskab ved den enkelte aktør, men ved det, som aktøren foretager sig.” – Iben Jensen s. 119 Kap 6: Kategorier skaber positioneringer i Klasseledelse. Nye forståelser og handlemuligheder

Socialisering: Den proces, der foregår når vi indgår i sociale relationer. Socialiseringsprocessen former et individ til at kunne fungere i en social sammenhæng. Denne proces sker både af bevidste og ubevidste påvirkninger. Uden en socialiseringsproces vil vi ikke kunne begå os i en social sammenhæng. Socialisering og de normer, værdier og regler, der indgår er bestemt af den kultur vi vokser op i (etniske, religiøse og klassebestemte sociale kontekster). Socialisering er mere ind bare barnets opdragelse.

Primær socialisering: I den oprindelige tanke gang om socialisering skete den primær socialisering i hjemmet og er den påvirkning der er første og mest gennemgribende. Opdragelse og påvirkning former Barnets personlighed.

Sekundær socialisering: I den oprindelige tanke gang om socialisering sker den sekundær socialisering i institutionen, altså Vuggestue, børnehave, skole, SFO m.m. Den sekundær socialisering sker senere in den primære og bygger på den. Den sekundær socialiserings er at styre individet ind i nye roller og funktioner som vuggestue-, børnehave- eller skolebarn.

Hvad har du i særlig grad hæftet dig ved i forbindelse med dagens undervisning?

Normer og det at bryde dem var en stor del af undervisningen. Jeg har ofte svært ved at sætte mig ind i nogle af de ting vi arbejder med i undervisningen, og i dag var ingen undtagelse. Jeg kan godt lide at bryde normerne lidt, og jeg gør det også, for eksempel smiler jeg til folk på gaden. Et andet eksempel er at jeg en dag på min HF tog tøj på der lignede Britney Spears i ”Hit me baby one more time.”

Hvorfor er disse begreber vigtige?

At gøre en kategori er virkelig en tankegang jeg godt kan lide da der ligger et valg i at gører en kategori, hvilket der ikke er hvis man bare er kategorien.

Begreberne om socialisering bøde primært og sekundært er nogle jeg har arbejdet med før, men det er rat at få den bearbejdet i gennem igen.

Hvad inspirerer det dig til at gøre – som studerende og som kommende lærer?

Jeg er blevet bevislig gjord om de kategorier vi underbevist ligger ned på elever og derfor skal jeg huske og tage nogle beviset valg i forhold til at gå imod det min underbevidsthed gør. Det vil sige for eksempel give drengene kjolerne de kan klæde sig ud i og pigerne ud og løbe krudtet af.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *