PR1: Praktikniveau 1

Kort beskrivelse af modulet

Modulet består af 6 ugers (30 dages) praktik i to blokke af henholdsvis 2 ugers varighed og 4 ugers varighed der gennemføres på en af instituttets faste samarbejdsskoler. Fordelingen af praktikskoler foretages af praktikkontoret. Praktikken gennemføres i praktikteams på op til 4 studerende.

Den studerendes undervisningsfag 1 er i fokus for praktikken, men også andre fag kan være repræsenteret.

Modulet har fokus på den studerendes udvikling af egen undervisningspraksis og begyndende analyse af undervisning. Grundlaget for modulet er den studerendes arbejde med afgrænsede undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende. Særligt fokus for modulet er lærerrollen, lærerarbejdet og det didaktiske møde mellem eleven og stoffet. Centralt i modulet står de studerendes arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af kortere undervisningssekvenser med fokus på lærerens rolle og det didaktiske møde mellem eleven og det faglige stof og lærerens rolle i forhold til samarbejdet med elevens forældre. Herudover indgår den studerendes arbejde med at analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.


Lindevangskolen

På praktikniveau 1 var jeg på Lindevangskolen på Frederiksberg . Den første del var fra den 14 til d. 24 november 2016 og den anden del var i perioden fra den 20 februar 2017 til den 17 marts 2017. Jeg havde forskellige praktikgrupper og praktiklærer i de to dele. Første del var jeg i praktikgruppe med Ali og Fie og fulde 3.C’s undervisning i dansk og engelsk og 3.B i engelsk. Den anden del var med min praktikgruppen Ali, Sara og Louise og vi underviste i 5.C. i dansk og engelsk.