Praktik

Kort beskrivelse af faget praktik fra studieordningen

Praktik omhandler den (1) praktisk/pædagogiske dimension der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske dimension der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen.

Igennem uddannelsen skal jeg ud i tre praktikker: