SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden

Kort beskrivelse af modulet fra studieordningen

Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i politik, magt og demokrati; lokalt, nationalt, regionalt og globalt. Formålet er, at den studerende kan forestå en undervisning, der fremmer elevernes demokratiske og politiske dannelse. Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner og fagdidaktisk teori og praksis arbejdes der med, hvordan man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse.

Der arbejdes med, hvordan man samfundsvidenskabeligt kan analysere relevante problemstillinger inden for området politik, magt og demokrati.

  • Demokratiske grundspørgsmål – hvad er demokrati? belyst samfundsfilosofisk og politologisk.
  • Analyser af det danske politiske system og dets funktion i forhold til forskellige idealer om demokratiet.
  • Analyser og diskussion af demokratiet på europæisk plan
  • Globale problemstillinger i forhold til demokratiet.

Samtidig arbejdes der med, hvordan eleverne i skolen kan forholde sig til og selv analysere samfundsmæssige problemstillinger inden for området.