Bachelorprojekt

Jeg skrev Bachelorprojekt inden for fagende engelsk og special pædagogik, som jeg har arbejdet en del med, både i Danmark og England. Problemformuleringen for bachelor projektet var:

Hvordan ser ordblinde elever på deres indlæringsvanskelighed, hvordan kan man som engelsklærer styrke elevernes selvtillid og selvværd, og er det engelsklærerens opgave?

Ordblinde i engelskundervisningen
– Et studie af ordblinde elevers selvtillid og selvværd
af Ditte Gade

Jeg valgte dette emne, da jeg selv er ordblind og ifølge Egmont rapporten ”Let vejen – til uddannelse for ordblinde børn og unge” og Danmarks Evalueringsinstituts rapport ”Undervisning af ordblinde elever i folkeskolen” kæmper en stor del af ordblinde elever udover deres indlæringsvanskelighed med lavt selvværd og selvtillid. Dette er bekymrende, fordi det kan følge eleverne livet igennem og påvirke deres uddannelsesvalg. Tre ud af ti ordblinde gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, hvilket er dobbelt så mange som blandt ikke-ordblinde.

Denne tendens lagde jeg selv mærke til for nogle år siden, hvor jeg gik i en HF-klasse for ordblinde. Vi havde alle valgt at få en gymnasial uddannelse, men vurderet at vi havde brug for særlig hjælp. Det faglige niveau var generelt under middel, og særligt i faget engelsk var der mange elever, der ikke havde tilstrækkelige faglige kundskaber. Ifølge EVA-rapporten er det en tendens man kan se hos mange ordblinde elever; ordblinde får markant dårligere karakterer også i de mundtlige prøver og særligt i engelsk.

Flere af mine medstuderende på HF fortalte, at mange af deres engelsktimer i folkeskolen var blevet byttet ud med specialundervisning i dansk. Forklaringen fra skolens side var ofte ”De skal lære dansk, før de kan lære engelsk”. Forskning peger da også på, at det er ekstra svært at lære et fremmedsprog som ordblind, men engelskfaget er så vigtigt i vores samfund, at vi ikke bare kan give op på det fra skolens side.

Meget af inkluderingsarbejdet med ordblinde elever bliver gjort i danskfaget og der er sjældent særligt fokus på elevens trivsel, selvværd og selvtillid. Det er derfor så jeg på hvordan jeg som engelsklærer kan styrke eleverne på dette område.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *