BA1 Professionsbachelorprojekt

BA1 Professionsbachelorprojekt

Kort beskrivelse af modulet fra studieordningen

Modulets primære formål er at sikre at den studerende får mulighed for at imødekomme de krav, der fremgår i professionsbachelorprojektets videns- og færdighedsmål. Modulet er opdelt i sektioner der i sammenhæng er egnet til at introducere og træne de metodiske færdigheder, som skal anvendes i BA2. Indholdsmæssigt struktureres kompetenceudviklingen omkring følgende temaer:  

  • Introduktion til akademisk arbejde
  • Introduktion til observationsarbejde
  • Introduktion til interview
  • Introduktion til udarbejdelse af forskningsoversigt
  • Introduktion til diskursanalyse og dokumentanalyse
  • Introduktion til arbejde med indsamling og analyse af statistisk data

Selvstudier

Dette modul har jeg valgt at lægge på mit 5. semester, hvor jeg har et studeophold på Bath Spa Universitet i England og da deres undervisnings system er helt anderledes ind vores, har jeg valgt at lave selvstudier over sommeren. I mine selvstudier har jeg valg at læse Bacheloropgaven – en guide til lærerstuderende af B. Nass og S. Ravn. Jeg har også fået adgang til e17ba1a’s litteraturliste og har tænkt at læse størstedelen af materialerne der fra. Den måde jeg har tænkt mig at dokumentere mine selvstudier er ved at lave en lang række spørgsmål og svare på dem, så det vil være let for mig at komme tilbage til senere når jeg skal i gang med opgaven. Spørgsmålene er både meget konkrete så som ”Hvad er Kvantitativt empiri?”, men også mere vurderende spørgsmål så som, Hvilke fag vil du gerne arbejde med og hvorfor? Alle spørgsmålene kan se her.