Autoitet og lærerns rolle

Dette logbogs indslag er skrevet før undervisningen d. 27. august og indholder mine generalle didaktiske overvejelser over klasseledelse i håndværk og design lokalet. Neders på siden er der et par billeder fra undervisningen d. 27. august, men jeg vil også lave en refleksion over re-designopgaven.

I går var jeg til undervisning i Samfundsfag, hvor min underviser nævnte at vi i Danmark har et åbent klasserum, hvor eleverne bliver opfordret til at stille spørgsmålstegn til undervisningen og systemet. I både engelsk og samfundsfag drømmer jeg om elever der udfordre status quo og mig som underviser og vil opfordre eleverne til det, men jeg tror jeg vil lede min klasse i håndværk og design lidt anderledes.

Når man opfodre til at lærerne er fejlbarlig mister lærerne også respekt og kontrol. Der er stor forskel på elevernes relation til lærerne i Skotland i forhold til Danmark. I Skotland hvor man ikke bare kan spørge og gøre hvad man vil er der meget mere ro og ret, men også meget mere udenadslære og dårligere læring til reelle jobs, efter min mening. Jeg tror den danske model med et åben klasserum er bedst men i håndværk og design er der behov for ro og regler.

Når eleverne kommer ind fra frikvarter er det altid kaos og du når de har idræt begynder de altid at løbe rundt og ikke sætte sig i cirklen som de burde. Det er denne vildskab jeg er bekymret for når vi er i håndværk og design lokalet. Der er mange ting der kan være våben og der kan ske uheld med. Eleverne bliver nødt til at have respekt for lokalet og jeg tror derfor at jeg vil fører en mere behavioristisk klasseledelse stil.

Helt konkret tænker jeg at jeg vil lave “kørekort” eller “mærker” til de forskellige maskiner og værktøjer. Så når eleverne bliver introduceret til et værktøj og jeg vurder at de må bruge det “uden eller kun med lidt opsyn” for de et bevis på at de må bruge det. Dette “kørekort” eller “mærke” kan også trækes tilbage, hvis eleverne ikke respektere værktøjet.

Der stå i “Når klokken ringer” at vi som lærer skal vurder elevens individuelle evner, men jeg tror jeg har brug for et redskab som mærkerne for at holde styr på det.

Jeg syndes dette er et virkelig interessant og vigtigt emne og det er evt. et område jeg gerne vil afprøve i min praktik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *