Mål, indholdsudvælgelse og evaluering

Dette er en refleksion på kapitel 2 ”Mål, indholdsudvælgelse og evaluering” i H. Schneider og S. Pedersens bog ”Håndværk og design – en fagdidaktik” fra Hans Reitzels forlag.

Mine egne tanker

Dette kapitel handler både om mål og indehold samt evaluering. I forhold til mål er der FFM for håndværk og design der betegner de færdigheder og den viden eleverne skal få. FFM målende er det op i 3 kompetenceområder, håndværkforarbejdning, håndværkmateriale og design. En ting jeg tror der bliver en udfordring i at planlægge et undervisningsforløb er at gøre det ud efter målende og ikke ud efter produkterne. Det bliver sikkert letter når jeg får et størrer lager af forløb så jeg kan forstå hvad der ligger i de forskellige videns-og færdighedsmål i FFM for håndværk og design.

I forholde til evaluering skal der jo laves evaluering på flere niveauer. Jeg skal evalurer elevernes fremgang og udførelse, og eleverne skal selv lære at evaluerer deres produkt og produktion. Hvis vi holder os til den evaluering jeg skal lave syndes jeg det er vigtigt med den formative-evaluering. Jeg vil rigtig vejlede elevernes tænkte porses, men jeg syndes også det er vigtigt at eleverne også for lov til at eksperimenter og fejle. Derfor vil jeg som lærer altid vejlede når eleverne har skrevet deres fremgangsmåde ned og når de kommer og spørge, men ikke altid hvis jeg kan se at de nok kommer til at lave en fejl, som ikke er farlig. Det er vigtigt at de fejler så de kan lærer og det vil jeg også snakke med eleverne om.

Når eleverne selv skal evaluere deres egne proces vil jeg gerne arbejde med analoge logbøger til at eleverne kan nedskrive deres proces og skitsere deres produkter. I logbogen kan eleverne også skrive deres tankerne ned og skrive hvad de ville gøre anderledes næste gang. Udover en logbog vil jeg også meget gerne lave en digital portfolio. Denne skal være en fin fremvisning af deres produkter så de kan være stolte af det de har lavet og fremvise det og forklare hvad det er, hvordan det funger og hvilke materialer de har brugt.

Studiespørgsmål

  1. Undersøg den faglige progression fra den obligatoriske undervisning til valgfag.

Håndværk og design er obligatorisk fra 4. til 7. klasse og kan tages som valgfag i 8. og 9. klasse. Der er et separat  FFM for 4. til 7. klasse og et separat FFM for 8. og 9. klasse.

I valgfaget er der mere frihed og selvstændighed i videns og færdighedsmålende de FFM siger for eksempel Eleven kan selvstændigt foretage materialevalg under hensyntagen til ressourcebevidsthed og bæredygtighed” Denne frihed syndes jeg er rigtigt vigtigt og jeg vil så gerne arbejde med de ælder elever og måske lave nogle større projektor hele klassen sammen som vil kunne gavne hele skolen eller en mider klasse.

  1. Diskuter, hvad du opfatter som væsentlige kompetencer for en lærer, der underviser i håndværk og design.

Jeg syndes det er rigtig vigtigt at jeg har kompetencer indenfor de håndværksmæssige discipliner jeg vil komme til at arbejde og gerne mere ind det. Derudover skal man som lære i håndværk og design også være god til at udtrykke sig klart og tydeligt i instruktioner. Dette kan godt være svært når man ved hvad eleverne skal, da men så nemt kommer til at snakke for indforstået.  Jeg vil også sige at en håndværk og design lærer skal have et godt design øje og være godt til at evaluer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *