Redskabsordbog

Dette er en refleksion på første del af kapitlet ”Håndværk” fra side 21 til 35 i Mette Jørgensen Håndværk og Design i fællesskab fra forlaget Meloni.

I dette kapitel snakker Mette Jørgensen om vigtigheden i at udbygge elevernes fagsprog, ved bøde at havde et ordforråd med redskaber og teknikker. Hvilket jeg vil komme ind sener på. For at eleverne skal kunne kommuniker konstruktivt om produkter og design er det en god ide at de bliver bekendt med genstandsanalyse. Ved at lave en genstads analyse und går man udsagn som ”Den er grim fordi den er grim.”

Genstandsanalyse

  • På første trin (Se-trinnet) i genstans analyse stiller man spørgsmålene til hvad man kan se; Hvilket materiale er genstanden lavet af? Hvor stor er den? Hvilke farver har den? Er der noget særligt ved genstanden?
  • Det andet trin (gæt-trinet) stiller man spørgsmål til hvad genstanden skal bruges til; Hvordan skal genstanden bruges? Hvor vil den passe henne? Er genstanden gammel eller ny? Hvem vil mon bruge genstanden?
  • Det tredje trin (Undersøg-trinnet) stiller spørgsmål til produktionen af genstanden; Hvordan er genstanden lavet? Kan I se, hvilke dele den er bygget af? Kan man bruge den?
  • Det sidste og fjerde trin (tænke-trinnet) stiller søgsmål til hvordan den kan forbedres; Har I forslag til ændringer? Ville I selv kunne lave denne genstand? Ville I selv bruge denne genstand?

For at stillaser elevernes ordforråd vil jeg gerne have at de har en løbende redskabs ordbog vi kan bygge vider på når de for introduceret et nyt redskab. I denne redskabsordbog skal der være et billede af redskabet, dets navn og plads til at skrive hvad det bruges til. Derudover vil jeg gerne have at der er plads til at de elever der har mere ind et sprog har plads til at skrive navnet på redskabet på deres eget sprog for at støtte deres fagsprog på deres modersmål eller andet modersmål.

Ud over at have en løbende ordbog der kan bygges oven på vil jeg også rigtig gerne implementerer maskine kørerkort og teknik beviser (det bliver kaldt for adgangskort i kapitlet). Disse kørerkort og teknik beviser skal til deles til eleven når de mestre en teknik eller en maskine, både så jeg kan holdestyr på hvem der har styr på hvad, men også sådan at eleverne, bliver stolte over at have opnået nået (lidt ligesom mærker til spejder). Jeg er måske ret hår, men disse beviser og kørerkort skal kun gives ud til de elever der rent faktisk har mestret det og ikke bare fordi de har prøvet. Jeg vil gerne være sikker på at eleverne kan denne teknik eller maskine uden meget opsyn, når de for beviset.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *