LG2 -Didaktik

Kort beskrivelse af LG 2 fra studieordningen

LG 2: Almen undervisningskompetence (Almen didaktik)

Modulet introducerer til planlægning, gennemførelse, evaluering og begrundelse af undervisning i folkeskolen. Modulet har fokus på didaktisk analyse og udvikling af undervisning med blik for elevens alsidige dannelse og optimale læring gennem undervisningsdifferentiering, varierede arbejdsformer, anvendelse af analoge og digitale læremidler, evaluering og feedback.


En kort introduktion til LG2

I LG2 er vi blevet introduceret til almenlig didaktik og vi har været igennem mange emner, så som Tegn på god undervisning, målstyret undervisning, klasseledelse, feedback, Didaktik vs. Curriculum og innovation og entreprenørskabs. Hvis du gerne vil se mere om de forskellige emner kan du se på De røde spørgsmål, hvor jeg har sværte på vurderingskriterierne for LG2.

En af de mest hjælpsomme film vi så som for beredelse var denne film der forklare synliglæring og jeg syndes hun er en meget inspirerende lærer.

Som en del af undervisning skulle vi også lave et oplæg i grupper. I min gruppe valget vi at holde oplæg om gruppe dynamik, da det er relevant for os som lære i sammensætninger af grupper og for os som studerende.

En anden ting vi også er blevet introduceret til er det blå skema. Det blå skema er et værktøj der tager udgangspunkt i målorienteret undervisning og er et bud på hvordan man kan strukturer sin undervisning så det er nemt at give vider og forstå. Hvis du vil læse mere om det kan du se på Jesper Bodings artikel ”Synlig læring er synlig succes” fra Skole i Morgen nr. 7 2015.