Børn og unge i en digitaliseret verden

Børn og unge i en digitaliseret verden

Hvad er dine første kommentere til lektionen? 

Jeg var desværre ikke til undervisningen, men da jeg læste artiklen til i dag ”Hva’ så hvis jeg bedre kan lide mit online jeg?” Kom jeg i tanke om de uendelige andre youtuber der har stået i samme situation som Fie Laursen og hvordan det kan ”normale”-unge kan komme ud i noget af det linjerne. Jeg har selv haft en politik siden jeg gik på efterskole i 2010 at jeg ikke vil slette billeder af mig jeg blev tagget i (Hvis det var mig). Jeg tror dette valg var ret godt for min mentale sundhed og siger også noget om et godt netværk.

Redegør 3 psykologiske begreber der var vigtigt i undervisen?

Digital dannelse: Digital dannelse handler om at blive en god og betænksom samfunds/verdensborger på internettet. Man opnår digital dannelse ved at indgå i gode fællesskaber der er trygge og værdigskabende hvor man kommuniker med andre mennesker i den virtuelle verden. Det handler om at være positiv, men også kritisk i forhold til andre brugere. Det er vigtigt at holde andre bruges intentioner, handlinger og udtryksformer i mente når man interager i den virtuelle verden.

Digitale færdigheder: Dette handler ikke kun om at du kan programmere apps, hjemmesider, databaser osv. og om du har forståelse for teknologien bag. Det handler også om de færdigheder man kan have inden for brugen af chat, blog, online-køb, oprettelse af grupper etc.

Digitale kompetencer: Du har opnået digital kompetence, når du forstår både at bruge dine digitale færdigheder, så du indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og samtidig udviser digital dannelse i din ageren på internettet” – citat af Malene Christensen fra slids til undervisnings gang d 8 marts 2018 Børn og unge i en digitaliseret verden. Dette er en kombination af de ovenstående begreber, da for eksempel Hakker har store digitale færdigheder, men mangler ofte digital dannelse.

Hvad har du i særlig grad hæftet dig ved i forbindelse med dagens undervisning?

Den digitale verden er stor og der er mange kroge af den der kan være skrammende. Dog vil jeg selv betragte mig som en digital indfødt, da jeg er vokset op i et hjem med computer og internet, og vi i skolen også gjord stort brug af det i forhold til tiden. Men igen, jeg her ikke været til timen og har kun læst slidsne igennem, det er derfor jeg regner med at snakke med mine med studerende om det i morgen, da de måske kan genfortælle nogle af pointerne der kom frem i undervisningen.

Hvorfor er disse begreber vigtige?

Jeg valget begreberne, da de stod i slidsne for denne lektion go jeg vil gerne prøve at sætte mine egne ord op det. Det er også meget konkrete begreber og da jeg ikke var til undervisningen, har jeg desværre ikke endnu styr på de støre begreber.

Hvad inspirerer det dig til at gøre – som studerende og som kommende lærer?

Jeg er blevet inspireret af www.digitaldannelse.org og deres forløb i at få digitale kompetencer. Jeg vil gerne på et af deres kursuser, men jeg var også på Lærings Festival i tirsdags og der var mange firmaer og organisationer der har digital dannelse på dagsorden og der vil helt sikkert være mugligheder for at tage et kursus i dette for at undvige min højresnoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *