Fremlæggelse af praksissamarbejde

Fremlæggelse af praksissamarbejde

Hvad er dine første kommentere til lektionen? 

I dagens lektion har jeg hørt 5 oplæg fra mine med studerende om deres praksissamarbejde og præsenter mit praksissamarbejde. Det var én super god time hvor der kom nogle gode dissektioner op og vende. I Thomas oplæg talte han meget om den hierarkiske opbygning i et klasse lokale og hvordan man sikre sig at det er en god leder der ligger på topppen af hierarkiet og det havde jeg ret svært ved at forstå, da hierarki er et negativt ladet ord i min forståelse. Vi havde en virkelig god snak om hierarkier og hvad der er i spil når vi snakker om det. Vi snakket også om klasseværelses indretning og det er et emne jeg meget gerne vil blive klogere på da, den klasse jeg besøge på mit praksissamarbejde var så trøstesløs.

Redegør 3 psykologiske begreber der var vigtigt i undervisen?

Hierarki: Den danske ordbog differere ordet sådan: ”Hierarki er en struktur eller organisationsform hvor ét eller nogle få individer indtager en dominerende position og under sig har flere niveauer med gradvis faldende indflydelse især som udtryk for magt- eller statusforholdene i en gruppe, fastlagt ved regler eller opstået ved samspillet mellem individerne i gruppen.”

Narrativ: er fortællingen om noget eller nogle. Narrative der blev skabt i vores praksis samarbejde var meget skabt i forhold til drenge og piger. Narrativet er simpelt hænd den måde vi om taler noget der kan skabe og fastlåse en kategori.

Positionering: som deltager i en social sammenhæng vil man altid placere sig eller blive placeret i en specifik position i gennem diskurser og narrativer. Man kan være i en underordnet positionering hvor man ikke har lige så meget magt som den man interager med. Man kan have en ligeværdig positionering hvor at man begge har lige meget at skulle sige og er ligeværdige, og man kan være i en overposition positionering hvor man har magten i forholdet. Lærerne er per divination i en overposition positionering og det er derfor meget vigtig at man er klar over ved man siger da ens ord har mere magt en elevs har.

Hvad har du i særlig grad hæftet dig ved i forbindelse med dagens undervisning?

Det har været en rigtig god social dag for klassen og jeg syndes at vi har fået nogle gode savlige debatter bearbejdet. Det var rigtig rat at vi kunne snakke om tingene og var en god måde at øve sig til KMPen i PL.

Hvorfor er disse begreber vigtige?

Jeg kender godt ordet hierarki og har hørt det i sammenhæng med klasse lokalet, men jeg er måske ikke helt enig i at alle klasser er hierarkiske, som mine medstuderende mente. Jeg tænker at et godt klasse værelse er en fladere struktur, hvor at man kigger på elevernes interne relationer og  hvor positionerne er mere flydende ind jeg ser det i en hierarkiske model.

Hvad inspirerer det dig til at gøre – som studerende og som kommende lærer?

Jeg er blevet inspireret af mit eget praksis samarbejde til at prøve at få noget sparing når jeg har været lære i nogle år. Det underviser vi så var rigtig god og eleverne kunne rigtig godt lide hinde, men det var nogle helt utrolige og meget kategorierne ting hun sagte. Jeg er helt sikker på det ikke var hindes intention, men man skal være meget bevis om hvad det er man gør når man snakker i timerne og jeg tror hun vil havde godt af at kigge på hindes egen undervisning med de briller vi så dem med. På baggrund af den observation vil jeg selv prøve at analyser min praksis løbene, for at prøve at undgå at skabe sådan nogle kategorier for eleverne. Du kan se nogle af de statements læreren sagde i sidsen her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *