Perspektiver på klasseledelse

Perspektiver på klasseledelse

Hvad er dine første kommentere til lektionen? 

Klasseledelse er en rigtig svær disciplin og noget jeg gerne vil blive beder til i forhold til at skabe et godt læringens miljø. Jeg hælder nok mest til relationsledelse som grundlægende tilgang til klasseledelse, men jeg for helt sikkert også brug for nogle redskaber der ligger mere over i adfærdsledelse. En af de ting der slog mig i undervisningen i dag er at jeg har gået på en meget, fantastik skole hvor der blev arbejdet meget relationelt.

På min skole (Freinetskolen) gik vi i grupper fra BH-klasse til og med 7. klasse og havde meget differentieret undervisning. I disse grupper havde vi ”Ros og kritik” hvor vi sad i en rundkræs alle 30 elever og fortalte, hvis nogle havde hjulpet en og man gerne ville rose dem eller hvis en havde hold en uden for og man gerne vil give dem en kritik som man så tog op i plenum. Dette kan måske lyde lidt som klassens time, men her har vi altså af tale om en lille første klasse der fortæller om at de store drenge i 6. og 7. klasse fyldte hele gymnastiksalen og at drengene siger undskyld og anderkender overfor første klasse eleven at det naturligvis ikke var okay. Det var oprigtigt og der blev virkelig taget godt hånd om relationerne i mellem eleverne.

Redegør 3 psykologiske begreber der var vigtigt i undervisen?

Adfærdsledelse: Dette er tæt forbundet med behaviorisme, og ligger fokus på at eleverne skal indordne sig efter lærerens regler. I adfærdsledelse bliver der reguleret på elevernes adfærd ved at give positive og negative forstærkninger. Der er meget tydelige mål rammer og stukturer.

Relationsledelse: Her er der gerne fokus på at skabe et inkluderende klassekultur. Relationer er en vigtig del af arbejdet, bøde imellem lærer og elever og eleverne indbyrdes. Under ralationsledelse snakker man også om en narrativ perspektiv der fokuser på hvordan vi i gennem ord skaber elever og problemer. Hvis vi stempler en som problembarn, dum, dovn, eller god, dygtig engageret, så bliver eleverne også det. Ord har magt og jeg tror på at hvis vi kan se de positive ting i alle elever kan de også blive beder elever.

Eksternalisering: Problemet er problemet og ikke barnet. Dette er et nyt begreb for mig, men jeg kan rigtig godt lide ideen med at separer eleverne fra nogle af de problemer de måske har. Et eksempel kunne vær en elev der er meget ud af reagerende strædet for at italesætte det som et meget vredt barn kan man snakke om barnets vrede og i sær med barnet. Jeg kommer til at tænke på figurende i filmen ”Inders inde” der er personificering af 5 grundlæggende følelser inde i en piges hoved men der er nogle der for lov til at styre hinde.

Hvad har du i særlig grad hæftet dig ved i forbindelse med dagens undervisning?

Man kan godt køre en ralationsledelsesstil med mange klasser, det er ikke umuligt. Jeg er selv meget glad for ralationsledelse som grund princip, men jeg kan også være bange for at jeg har mange klasser og ikke kender deres klassekultur og relationer på tværs godt nok til at det er givende for undervisningen. Dog sagde Malene at hun havde klaret det med 12 klasser et år og det giver mig håb.

Hvorfor er disse begreber vigtige?

Både adfærdsledelse og relationsledelse er grundpiller i klasseledelse arbejde. Derfor er det vigtigt for mig at have det overordnet forståelse for dem før jeg kan komme lidt længer ned i fagbegreberne.

Grunden til at jeg har valgt at inddrage eksternalisering som fagbegreb i standet for læringsledelse er fordi jeg ikke syndes vi arbejdet særligt meget med læringsledelse, og at eksternalisering gav rigtig god mening for mig.

Hvad inspirerer det dig til at gøre – som studerende og som kommende lærer?

Som studerende skal jeg lære at blive beder social selv. Jeg har haft meget svært ved at skabe relationer og funger i store grupper, men jeg arbejder bevist på det og har også meldt mig til at være mentor for de internationale studerende i dette semester. En anden ting jeg skal blive beder til er at huske navne for det er så vigtigt at kunne.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *