Relationskompetence -et selvpsykologisk perspektiv + et narrative perspektiv

Relationskompetence -et selvpsykologisk perspektiv + et narrative perspektiv

Hvad er dine første kommentere til lektionen? 

Relationskompetence er noget jeg gerne vil blive meget beder til. Jeg syndes jeg har svært ved at skabe meningsfylde relationer og huske navne. Som jeg sagde i mit første logbogs indslag skal jeg holde tungen lige i munden hvad angår psykologi, da jeg aldrig har haft det før. Til denne undervisningsgang var det ikke så slemt, eftersom jeg har arbejdet med en del af stoffet før igennem teater og drama. For at få en beder grundviden inden for psykologi er jeg begyndt at tage et Youtube-kursus i psykologi på CrashCourse.

Redegør 3 psykologiske begreber der var vigtigt i undervisen?

Anderkendelse: Anderkendelse kan tolkes forskeligt i forhold til forskelige teoretiker men Schibbye definition indebærer 4 punkter som skal være til stræde for at der kan være anderkendelse.

  1. Forståelse og indlevelse – Empatisk indlevelse i modpartens synspunkt.
  2. Bekræftelse – Spejling af modpartens oplevelser og følelser.
  3. Åbenhed – åbne overfor det der optager den anden og at relationen kan ænder sig.
  4. Selvreflektion – at være i stand til at reflektere over sig selv og sine handlinger.

Anerkendelse ser ifølge Schibbye når begge parter er ligeværdige og begge ses som et subjekt. Begge partner skal også have blik for den andens synspunkt.

Definitionsmagten: Den der har definitionsmagten er ikke nødvendigvis den der har magten i en relation. Definitionsmagten er den der kan definerer panterne i en relation. I en I relationen mellem voksne og børn vil den voksne altid have magten til at definere barnet, da den voksne har større overblik, mere viden og evner til at se situationer i et større perspektiv. Derfor vil det altid være læreren der har definitionsmagten, men som lære skal man huske at brugen den på en positiv måde og i en subjekt-subjekt-relation.

Spejling: Spejlneuroner er neuroner i den forreste del af hjernen som understøtter imitation af andres handlinger, fx som i forsøget med aberne. Når man iagttagelse af andens håndbevægelser, spark med foden, tændes den samme gruppe af spejlneuroner som hvis man selv udførtes bevægelsen. Iagttageren har på den måde en umiddelbar empatisk forståelse af, hvad den anden er i gang med at lave. Dette er vigtigt da vi sejler folk når vi snakker med folk og kopier deres hanslinger og ansigtsudtryk.

 

Hvad har du i særlig grad hæftet dig ved i forbindelse med dagens undervisning?

At jeg har en stører viden om psykologi ind jeg troede igennem min teater og drama undervisning. Der ud over er jeg gået i gang med at prøve at asketer at jeg kommer til at lave fejl som lærer og det gør vi nok alle sammen. Vi så filmen om David INKLUSION I KLASSEN – udvikling af lærerkompetencer og det er så let at sidde og kigge på en undervisnings sekvens og se hvad læren gør forkert, men når man står i situationen er det noget helt andet. Jeg ved at de var nogle gode lærer og jeg også nok skal blive en god lærer, men det er svært for mig at jeg ikke kan gøre det fejlfrit, og det er noget jeg skal arbejde på.

Hvorfor er disse begreber vigtige?

Anderkendelse er et vigtigt begreb, men jeg skal stadig have det ind under huden og når der er mange forskellige måder at talt anderkendelse på er det nemmest at tage udgangspunkt i Schibbyes.

Jeg valgte definitionsmagt da det er et nyt begreb og det var et af de begreber vi brugte en del tid på i dag. Der ud over er definitionsmagten noget jeg kan relater til mine drama dage og derfor syndes jeg at det er lidt mere håndgribeligt ind nogle af de andre begreber vi arbejdet med.

Spejling og spejlneuroner har jeg længe været interesseret i og jeg syndes det er så fascinerende.

Hvad inspirerer det dig til at gøre – som studerende og som kommende lærer?

Som sagt er jeg som studerende begyndt at følge et Youtube-kursus i psykologi for at få en bede grundviden on psykologi. Som lære er min største åbenbaring nok at jeg skal accepter at jeg kommer til at lave fejl, men det er ikke kun i mit Professionelle liv at jeg skal arbejde på det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *