PL1 -Psykologi

Kort beskrivelse af PL 1 fra studieordningen

Modulet har fokus på den lærende elev i et læringsfællesskab. Centralt står elevens læreprocesser og udvikling i en mangfoldig elevgruppe, hvor hver enkelt elev med sine personlige, sociale og kulturelle forudsætninger er en del af skolens fællesskab.

Modulet indeholder følgende tre temaer:

  • Elevers udvikling, socialisering og identitet
  • Læring, læringsmiljø og læringsledelse
  • Lærerens samspil og kommunikation med eleverne

Praksis samarbejde

Louise og jeg var ude på Kastrupgårdsskolen i Tårnby for at obsavere en 7. klasse.