PL3 -Specialpædagogik

Kort beskrivelse af PL 3 fra studieordningen

Modulet belyser specialpædagogikkens udvikling og organisering i skolen. Centralt er lærerens arbejde med elever i komplicerede læringssituationer. Modulet har fokus på analyse, refleksion og tilrettelæggelse af læringsmiljøer og forståelse af særlige pædagogiske indsatser og samarbejder i spændingsfeltet mellem almen – og specialpædagogik.


En kort introduktion til specialpædagogik

I PL3 er vi blevet introduceret til specialpædagogik, underretningspligt og Co-Teaching.

I forhold til specialpædagogik har vi arbejdet med forskellig cases og fået forskellige metoder til at arbejde med børn i kompliceret læringssituationer.

Neden under er en video der viser en metode til at arbejde med børns robusthed vi har set i undervisningen.

Check-In / Check-Out vil være et godt supplement til Ben Furmans Kid skills model jeg brugte i min PL-eksamen.

I forhold til Co-Teaching har vi arbejdet med co-teaching, der handler om at have et tæt sammenarbejder med en pædagog i en klasse. Den nedenstående video, der er lavet baggrund af min undervisnings  bog “”. Er god til at opsummer grundprincipperne for co-teaching.